Test Styl Neuromedytacji

Test "Jaka medytacja jest dla Ciebie korzystna?" jest zaprojektowany, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje potrzeby i wybrać styl praktyki medytacyjnej adekwatny do Twojego celu. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń używając podanej poniżej skali.

Ważne, abyś był szczery ze samym sobą. Nie zastanawiaj się – wybierz opcję, która przyszła Ci jako pierwsza na myśl. Odpowiadaj na pytania w zgodzie z tym, co pasuje do Ciebie - zazwyczaj, unikaj rozmyślania o pojedynczej sytuacji.

Do testu możesz podchodzić tyle razy, ile tylko to dla Ciebie wygodne.

Polecam Ci wykonywać test w różnych odstępach czasu, po to, abyś mógł porównać swoje wyniki.

Przydzielaj pytaniom odpowiedzi w postaci liczb z zakresu 0-10.

0 - Nigdy / 2 - Bardzo rzadko / 4 - Rzadko / 5 - Czasem / 6 - Często / 8 - Bardzo często / 10 - Zawsze

Powodzenia! 🙂

Imię
Email