2Backup TEST Styl Neuromedytacji

This quiz is for logged in users only.


Backup TEST Styl Neuromedytacji

This quiz is for logged in users only.


Test Styl Neuromedytacji

Test "Jaka medytacja jest dla Ciebie korzystna?" jest zaprojektowany, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje potrzeby i wybrać styl praktyki medytacyjnej adekwatny do Twojego celu. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń używając podanej poniżej skali.

Ważne, abyś był szczery ze samym sobą. Nie zastanawiaj się – wybierz opcję, która przyszła Ci jako pierwsza na myśl. Odpowiadaj na pytania w zgodzie z tym, co pasuje do Ciebie - zazwyczaj, unikaj rozmyślania o pojedynczej sytuacji.

Do testu możesz podchodzić tyle razy, ile tylko to dla Ciebie wygodne.

Polecam Ci wykonywać test w różnych odstępach czasu, po to, abyś mógł porównać swoje wyniki.

Przydzielaj pytaniom odpowiedzi w postaci liczb z zakresu 0-10.

0 - Nigdy / 2 - Bardzo rzadko / 4 - Rzadko / 5 - Czasem / 6 - Często / 8 - Bardzo często / 10 - Zawsze

Powodzenia! 🙂

Imię
Email